fbpx

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu “Rozwój działalności gospodarczej poprzez tworzenie innowacyjnych miejsc noclegowych (glamping) na obszarze LGD Kwiat Lnu.” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Utworzenie innowacyjnego miejsca noclegowego (glampingu) na obszarze LGD Kwiat Lnu.