fbpx

Regulamin strony internetowej Cosmo Glamp

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej jako „Regulamin”) opisuje warunki korzystania oraz zasady dostępu do strony www.cosmoglamp.pl.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników.
 3. W czasie korzystania z niniejszej strony internetowej, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, co równoznaczne jest obowiązaniu się do jego przestrzegania.
 4. W sytuacji niewyrażenia zgody na jakiekolwiek postanowienie zawarte w Regulaminie, Użytkownik winien natychmiast zaprzestać korzystania z niniejszej strony internetowej i niezwłocznie ją opuścić.
 5. Wszelkie użyte na niniejszej stronie internetowej nazwy firm wraz z ich identyfikacją wizualną lub nazwami handlowymi są własnością ich właścicieli, zamieszczone są one w celach ich rozpoznania. Oznaczenia te mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 6. Wszelkie uwagi bądź pytania dotyczące funkcjonowania niniejszej strony prosimy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@cosmoglamp.pl.

II. DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY to formularz zamieszczony na niniejszej stronie internetowej, pozwalający na wysłanie wiadomości do Administratora niniejszej strony internetowej;
 2. STRONA INTERNETOWA to niniejsza strona, charakteryzująca się adresem: www.cosmoglamp.pl, będąca platformą świadczenia usług elektronicznych oraz realizacji funkcji informacyjnych i reklamowych;
 3. UŻYTKOWNIK to każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz nieposiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z treści i usług niniejszej strony internetowej;
 4. WARUNKI to zasady korzystania z niniejszej strony internetowej zawarte w postanowieniach Regulaminu, zasady polityki prywatności, pliki cookies i inne warunki opisane w treści niniejszej strony internetowej;
 5. ADMINISTRATOR to podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową, czyli: Sklep Tekstylny W.T.Wizińscy s.c., ul. Moniuszki 4, 58-300 Wałbrzych, NIP: 8862828942, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
 6. PRZELEWY24 to internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem;
 7. OBOZY WĘDROWNE to podmiot organizujący obozy wędrowne, warsztaty tematyczne oraz spacery krajoznawcze w porozumieniu i za zgodą Cosmo Glamp;
 8. SKALEO to internetowy system umożliwiający synchronizację rezerwacji na wydarzenia organizowane przez Administratora, na które Użytkownik może się zapisać oraz dokonać płatności;
 9. NEWSLETTER to bezpłatna usługa opierająca się na przesyłaniu wiadomości e-mail przez Administratora do Użytkownika zawierająca najnowsze informacje, promocje oraz szczegóły oferty, na przesyłanie których Użytkownik wyraża zgodę.
 10. GETRESPONSE to Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, KRS 0000942075, NIP 9581468984. Spółka odpowiada za proces pozyskiwania adresów e-mail za zgodą Użytkownika oraz umożliwia przesyłanie maili zgodnie z usługą newsletter.
 11. TRUSTMATE SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, NIP: 8982272743, KRS: 0000947041 to serwis zbierający opinie od Użytkownika o usługach świadczonych przez Administratora.
 12. SKALEO to spółka pod firmą Skaleo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rybałtów 12 lok. 40, 02-886 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000841734, NIP: 9512501715, REGON: 386099597 pośrednicząca w przekazywaniu płatności pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem;
 13. WŁAŚCIWE PRAWO to prawo polskie, któremu podlega niniejszy Regulamin.

III. ZAKRES WARUNKÓW

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi dostęp do niniejszej strony internetowej w zakresie zgodnym z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie treści publikowane na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i reklamowe i tylko w tym celu mogą być wykorzystywane.
 3. Warunkiem korzystania z niniejszej strony internetowej przez Użytkownika jest akceptacja Regulaminu niniejszej strony internetowej.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Użytkownik może wyświetlać niniejszą stronę internetową na dowolnej przeglądarce internetowej.
 2. Po zaakceptowaniu regulaminu, Użytkownik może wyświetlać, kopiować, udostępniać oraz drukować treści publikowane na niniejszej stronie internetowej bez żadnej zmiany w ich treści czy wyglądzie, o ile pozyskane z niniejszej strony treści nie będą używane w sposób komercyjny, a wyłącznie w celach informacyjnych;
 3. W ramach korzystania z niniejszej strony, Użytkownik winien przestrzegać przepisów prawnych obowiązujących w Polsce;
 4. Niedozwolone jest korzystanie z niniejszej strony internetowej:
  a) w sposób naruszający prawo;
  b) w sposób nieuczciwy lub mający na celu wyrządzenie komukolwiek krzywdy;
  c) do przesyłania nieuzgodnionych z Administratorem reklam lub podobnych treści;
  d) do udostępniania lub wysyłki plików itp. zawierających szkodliwe oprogramowanie lub w jakikolwiek sposób niekorzystnie wpływających na funkcjonowanie niniejszej strony, jej Administratora i Użytkowników.
 5. Linki i adresy zamieszczone na niniejszej stronie internetowej przez Administratora udostępnione są w ramach funkcji informacyjnej.
 6. Za niedozwolone uważa się bezprawne wykorzystywanie wszelkich treści zamieszczonych na niniejszej stronie. Działania tego typu mogą zostać uznane jako naruszenie między innymi praw autorskich.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w miejscach innych niż niniejsza strona internetowa i nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez treści zamieszczone w miejscu innym niż obszar niniejszej strony.
 8. Użytkownik może skorzystać ze świadczonej przez Administratora usługi newslettera. W tym celu Użytkownik podaje niezbędne dane oraz wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną treści przesyłanych przez Administratora w formie e-mail. Użytkownik może zrezygnować z usługi poprzez napisanie wiadomości o treści deklarującej rezygnację na adres e-mail: kontakt@cosmoglamp.pl. Dane użytkownika przechowywane będą przez Administratora przez okres 3 lat od momentu rezygnacji z usługi w celu ochrony przez roszczeniami. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych serwisowi GetResponse. Aktualny regulamin firmy znajduje się na stronie: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne.
 9. Użytkownik może zapisać się na oferowane na stronie, a organizowane przez Obozy Wędrowne warsztaty i inne wydarzenia. W tym celu Użytkownik podaje niezbędne dane oraz dokonuje płatności za pośrednictwem platformy Skaleo. Szczegółowy regulamin platformy Skaleo znaleźć można pod tym adresem: https://skaleo.pl/regulamin/. Szczegółowy regulamin Obozów Wędrownych znajduje się na podanej stronie: https://obozywedrowne.com/wp-content/uploads/2021/04/og%c3%b3lne-warunki-uczestnictwa-Fundacja-Na-Szlaku.pdf.

V. ZASADY REZERWACJI

1. Dokonując Rezerwacji, Użytkownik akceptuje zasady wyświetlone podczas procesu rezerwacji.

2. Rezerwacja obejmuje wybór obiektu, dat, ilości osób i zwierząt, kaucji za ilość zwierząt, zapoznanie się z regulaminem, podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego oraz dokonania płatności za cały pobyt.

3. Nieopłacona rezerwacja ulega anulowaniu.

4. Użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Aktualny regulamin serwisu znajduje się pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z ważnych przyczyn zobowiązują się jednocześnei do oddania środków wpłaconych przez Użytkownika.

VI. SERWIS FACEBOOK

 1. Niniejsza strona internetowa połączona jest za pośrednictwem wtyczki z serwisem społecznościowym Facebook.
 2. Jest to bezpośrednie połączenie niniejszej strony z profilem Administratora w serwisie Facebook. Platforma Facebook może uzyskać informacje o odwiedzeniu niniejszej strony przez Użytkownika, wraz z jego adresem IP.
 3. Serwis Facebook nie przekazuje Administratorowi informacji dotyczących gromadzonych danych ani o sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są udostępnione Administratorowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących prywatności na portalu Facebook, należy kontaktować się bezpośrednio z tą platformą.

VII. SERWIS INSTAGRAM

 1. Niniejsza strona internetowa połączona jest za pośrednictwem wtyczki z serwisem społecznościowym Instagram.
 2. Jest to bezpośrednie połączenie niniejszej strony z profilem Administratora w serwisie Instagram. Platforma Instagram może pozyskać informacje o odwiedzeniu strony przez Użytkownika, wraz z jego adresem IP.
 3. Serwis Instagram nie udostępnia Administratorowi informacji o gromadzonych danych ani o sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez serwis Instagram nie są udostępnione Administratorowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących prywatności na portalu Instagram, należy kontaktować się bezpośrednio z tą platformą.

VIII. POLITYKA COOKIES

 1. Niniejsza strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub technologii podobnej do cookies (łącznie znanej pod określeniem: “cookies“) przeznaczonej do zbierania informacji w ramach dostępu Użytkownika do niniejszej strony internetowej (za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego) oraz jego preferencjach. Wykorzystane są one m.in. do celów reklamowych i statystycznych.
 2. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania plików cookies, znajdują się w zakładce: polityka cookies.

IX. KONTAKT PRZEZ FORMULARZ

 1. Chcąc skontaktować się z Administratorem, Użytkownik może wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej (zwany w dalszej części Formularzem Kontaktowym) lub skontaktować się z Administratorem telefonicznie bądź za pomocą adresu e-mail. Wszystkie powyższe dane znajdują się na niniejszej stronie internetowej i są one dostępne dla Użytkownika.
 1. Celem uzyskania odpowiedzi na treści z Formularza Kontaktowego, Użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Kontaktowym.

X. ZASADY ZAMIESZCZANIA OPINII NA TEMAT COSMOGLAMP.PL

 1. Cosmo Glamp, przy pozyskiwaniu opinii, polega w dużej mierze na usługodawcach zewnętrznych, w tym: portalu Booking.com.
 2. Sposób oraz zasady zbierania oraz rozpowsechniania opinii przez portal Booking.com znajduje się pod adresem: https://partner.booking.com/pl/pomoc/opinie-go%C5%9Bci.Cosmo Glamp w żaden sposób nie wpływa na proces pozyskiwania i weryfikacji opinii przez Booking.com oraz inne tego typu portale.
 3. Zgodnie z polityką Booking.com, wyłącznie goście, którzy w ramach portalu dokonali rezerwacji obiektu (włączając w to niedojazdy oraz rezerwacje dokonane w imieniu osób trzecich) mogą udostępnić opinię na jego temat.
 4. Wszystkie opinie wyrażone na temat Cosmo Glamp są dostępne m.in. na platformie Booking.com. Tym niemniej jednak, dla celów marketingowych, kilka wybranych opinii jest zamieszczonych na stronie Cosmo Glamp, to jest: www.cosmoglamp.pl.
 5. Opinie na temat Cosmo Gamp są weryfikowane przez usługodawców zewnętrznych, przez zalogowanych Użytkowników, którzy skorzystali z noclegu.
 6. Zasady umieszczania opinii zostały określone na stronach poszczególnych usługodawców.

XI. POSZANOWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 2. Znaki, loga i inne spersonalizowane elementy identyfikacji wizualnej Administratora, pojawiające się na stronie internetowej (zwane: “Znakami“), stanowią znaki towarowe Administratora.
 3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać należących do Administratora znaków pojedynczo ani zestawionych z innymi elementami tekstowymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, materiałach marketingowych czy reklamowych, w
  mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych ani w żadnej innej formie.

XII. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

 1. Działania Administratora mają na celu pełną ochronę prywatności Użytkownika. Wszelkie informacje dotyczące sposobu gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych Użytkownika opisane są w sekcji: polityka prywatności.

XIII. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Niniejsza strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z
  profesjonalnym doradcą.
 2. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej bądź dorozumianej, w tym m.in. gwarancji przydatności do określonego celu, dostosowania, czy rzetelności informacji.
 3. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów etc.
 4. Użytkownik korzysta z niniejszej strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wynikające lub związane z korzystaniem z niej, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie bądź inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi prowadzonych przez osoby trzecie.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności,za chwilową bądź długotrwałą niedostępność strony.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań w kontekście zapewnienia jasności oraz aktualności niniejszej strony internetowej.
 8. Po znalezieniu niezamierzonych przez Administratora nieścisłości bądź błędów, Użytkownik winien powiadomić o nich Administratora poprzez formularz kontaktowy bądź wiadomość e-mail.
 9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

XIV. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ

 1. Z chwilą, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało stać się nieważne, pozostała część zawartych w nim zasad pozostaje ważna i nienaruszona. Strony zastąpią nieważne postanowienie innym, które spełnia zamierzony cel. Podobnie dzieje się w przypadku ewentualnych luk w niniejszym Regulaminie.

XV. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW

 1. Regulamin uważa się za kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem, zawierającą zasady korzystania z niniejszej strony internetowej w zakresie treści w niej zawartych oraz zastępującą inne porozumienia dotyczące kwestii poruszanych przez niniejszy Regulamin.

XVI. ZMIANA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili, poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji niniejszych zapisów na niniejszej stronie internetowej. Zmiany wchodzą w życie w chwili publikacji.
 2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się ze zmianami Regulaminu. Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją aktualnego Regulaminu.

XVII. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Wszelkie powstałe spory, Strony postanawiają najpierw rozwiązać w trybie polubownym (w formie negocjacji).
 2. Wszystkie spory wynikające z niniejszych zapisów Regulaminu rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

XVIII. PODSTAWA PRAWNA

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się obowiązujące przepisy Prawa właściwego, w tym m. in. następujące ustawy:
  a) ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ;
  b) ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r ;
  c) ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;
  d) ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.